Srovnání cen povinného ručení

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění představují nejvyšší hranici plnění pojišťovnou při jedné škodné události. Důležité je si uvědomit, že jde o maximální částku, kterou je pojišťovna ochotna poškozených proplatit. Jako viník nehody tak zbytek nad tuto částku, pokud bude poškozeným přiznána, budete muset doplatit. Obvykle jsou však limity plnění dostačující, jelikož se jedná o 35 milionů Kč na škody na majetku a 35 milionů Kč na škody na zdraví poškozených.


TIP: Povinné ručení ceník - nižší ceny splátek pojištění motorových vozidel pro všechny!


Standardní nehody těchto částek nedosahují, a proto se člověk nemusí bát, že by byl nedostatečně chráněn. Pokud tomu tak skutečně je, je možné využít některé pojišťovny, které nabízejí limity pojistného plnění až 100 milionů Kč na škodu majetku a stejnou částku na škodu na zdraví poškozených. Taková suma pak již prakticky ve všech případech nehod pokryje škody, které byly způsobeny.